Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Dátum, Link Település újságban írt neve Település jelenlegi neve Részlet a cikkből Tárgyszó Cikk helye
Zala-Somogyi Közlöny 1862.09.01. Récse Nagyrécse Nő meggyilkolására csizmaszárában kését kereste gyilkossági kisérlet 6. oldal, 3. hasáb a hírek rovatban a 4. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1867.11.30. Nagyrécse Nagyrécse A tüz kiütése utáni károk összesitése tűz utáni kárfelmérés 18. oldal, 2. hasáb 2. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1867.12.14. Nagyrécse Nagyrécse Helyreigazítás a récsei tüz kár összesitésében helyreigazítás 4. oldal, 4. hasáb 5. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1868.01.22. Nagy-récse Nagyrécse Jamasits Györgyöt agyon ütöttek gyilkosság 6. oldal, 3. hasáb az utolsó bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1868.06.06. Récse Nagyrécse A szerencsétlen családapa vigyázatlanság áldozata lett baleset 2. oldal, 3. hasáb 9. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1868.10.24. Récse Nagyrécse Két tehervonat összeütközött baleset 16. oldal, 2. hasáb a Zala- megyei hírek rovatban a 4. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1870.09.24. Nagy-Récse Nagyrécse Gyermekek által tüz okoztatott tűzeset 21. oldal, 2. hasáb 5. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1872.01.14. Récse Nagyrécse Récsei mészáros lakásába két suhancz rontott be erőszakoskodás 23. oldal, 3. hasáb 5. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1872.01.25. Nagy-Récse Nagyrécse Egy veszett eb több kutyát megmart veszett kutya 37. oldal, 2. hasáb 4. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1872.03.07. Récsén Nagyrécse Egy embert a gőzös izre-porra szakgatott halálra gázolt 9. oldal, 3. hasáb 6. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1872.06.27. Nagy-Récse Nagyrécse Templom-szentelés lesz templom szentelés 35. oldal, 3. hasáb 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1874.03.26. Nagy Récse Nagyrécse Nagy Récsén tüz támadott, 8 házat és több gazdasági épületet hamvasztott el tűzeset 35. oldal, 2. hasáb 1. bekezdés
Zalai Közlöny 1874.03.29. Récse Nagyrécse Nyilvános köszönet. Récse községben tüzvész ütött ki, melyet a kanizsai tüzoltók ügyesen eloltottak tűzoltás 39. oldal, 2. hasáb 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1874.10.04. N.Récse Nagyrécse A marhavész állapotáról marhavész 7. oldal, 1. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1875.12.12. Nagy-Récse Nagyrécse Szánkózáskor egy asszony feldült,karja eltörött baleset 15. oldal, 1. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1875.12.26. Nagy-Récse Nagyrécse Jegyzőkönyv a tanitói testület értekezletéről jegyzőkönyv 30. oldal, 2. hasáb alul
Zalai Közlöny 1876.12.10. Nagy-récse Nagyrécse Plébános disznai eltolvajoltattak lopás 10. oldal, 4. hasáb 6. bekezdés
Zalai Közlöny 1877.05.20. Récse Nagyrécse Amint négy kocsi versenyfutásban baleset 22. oldal, 4. hasáb 7. bekezdés
Zalai Közlöny 1881.06.30. Récse Nagyrécse Pallini Inkey László ur ő nagyságánál a László napot népünnep 35. oldal, 1. hasáb az utolsó bekezdés
Zalai Közlöny 1882.08.31. Nagy-Récse Nagyrécse Új póstahivatal lépett életbe új postahivatalok nyíltak 36. oldal, 3. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1882.12.17. Nagy-Récse Nagyrécse Rozsot, kukoricát loptak lopás, gyújtogatás 23. oldal, 1. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1883.04.22. Nagy-Récse Nagyrécse Tüz támadt tűzeset 26. oldal, 5. hasáb Hírek rovat 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1883.07.01. Récse Nagyrécse Fényes névnapi lakoma mulatság 2. oldal, 4. hasáb 1. bekezdés
Zalai Közlöny 1883.07.05. Nagy-Récse Nagyrécse A vásározó bábostól elkoboztak egy láda bábot elkobozás 7. oldal, 4. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1887.05.21. Nagy-Récse Nagyrécse Tüzben egy ház égett le tűzeset 12. oldal, 5. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1888.02.18. Nagy-Récse Nagyrécse Tálosi György Milei Györgyöt átkarolta és oda kiáltott Kovács Józsefnek, gyere Jóska üsd agyon gyilkosság 15. oldal, 1. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1888.09.22. Nagy-Récse Nagyrécse Virradóra ismeretlen tettesek Inkey László nagy-récsei földbirtokos ur kárára lopás 14. oldal, 4. hasáb 6. bekezdés
Zalai Közlöny 1890.04.12. Nagyrécse Nagyrécse Segédtanitói állásra pályázat nyittatott tanítói állás 7. oldal, 1. hasáb 4. bekezdés Megyei rövid hírek 1. hír
Zalai Közlöny 1890.09.06. Nagyrécse Nagyrécse Egy magtárból gabonát loptak lopás 3. oldal, 2. hasáb 7. bekezdés Megyei rövid hírek 1. hír
Zalai Közlöny 1890.09.13. Nagy-Récse Nagyrécse Egy kocsisnak feldült a teherkocsija baleset 7. oldal, 4. hasáb Megyei rövid hírek 1. hír
Zalai Közlöny 1890.09.20. Nagyrécse Nagyrécse A száj-és körömfájás megszünt A száj-és körömfájás megszünt 11. oldal, 4. hasáb 1. bekezdés
Zalai Közlöny 1893.03.18. Nagy-Récse Nagyrécse Garay Imre szt.-jakabi lakos pinczéje f. hó 12-én este leégett tűz 12. oldal, 4. hasáb 7. bekezdés
Zalai Közlöny 1894.06.30. Nagy-Récse Nagyrécse Inkey László kastélya ünnepi szint öltött László napi mulatság 22. oldal, 2. hasáb Hírek rovat 7. bekezdés
Zalai Közlöny 1895.02.16. Nagy-Récse Nagyrécse Lélekemelő ünnepély, plébános leköszönése ünnepély 12. oldal, 5. hasáb 1. bekezdés
Zalai Közlöny 1895.10.26. Nagy-Récse Nagyrécse A komáromi lelkészt nevezték ki Nagy-Récse plébánossá kinevezés 14. oldal, 2. hasáb Hírek rovat 6. bekezdés
Zalai Közlöny 1896.09.19. Kis-Récse Nagyrécse Egy majorba tüz ütött ki tűzeset 7. oldal, 4. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1896.10.03. Kis-Récse Nagyrécse Hirtelen halál halálseset 4. oldal, 2. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1898.07.02. Nagyrécse Nagyrécse Inkey László kastélyában f. hó 27-én díszes vendégkoszoru ülte meg meg László napját László nap 2. oldal, 4. hasáb az utolsó bekezdés
Zalai Közlöny 1900.06.30 Nagy-Récse Nagyrécse László napi fényes ünnep ünnep 23. oldal, 1. hasáb 1. bekezdés